Παρουσίαση ΣΕΩΚ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων (ΣΕΩΚ) ιδρύθηκε το 1986 και δραστηριοποιείται σε θέματα της ωκεανογραφικής επιστήμης τα οποία σχετίζονται άμεσα με το θαλάσσιο περιβάλλον. Μέλη του είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών και μεταπτυχιακών τίτλων Ωκεανογραφίας ή συναφούς αντικειμένου.

Στις μέχρι τώρα δράσεις του ΣΕΩΚ περιλαμβάνονται η οργάνωση ημερίδων με θέματα που άπτονται του ωκεανογραφικού ενδιαφέροντος, θεσμικές παρεμβάσεις στους κρατικούς φορείς και στα κέντρα λήψεων αποφάσεων για θέματα που σχετίζονται με τις ελληνικές θάλασσες, συνεργασίες με εκπαιδευτικούς στα πλαίσια Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 4 φορές συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Βραδιά Ερευνητή», μόνιμη συνεργασία με το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του προγράμματος «Ρώτα τον Επιστήμονα», καθώς και επισκέψεις σε σχολεία 1οβάθμιας και 2οβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με το περιβάλλον εργασίας του Ωκεανογράφου και τη διεξαγωγή πειραμάτων.

Βασικοί στόχοι του Σ.Ε.ΩΚ είναι:

  • Η προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση της Ωκεανογραφικής επιστήμης
  • Η προώθηση, βελτίωση και κατοχύρωση των ωκεανογραφικών σπουδών στην Ελλάδα
  • Η κατοχύρωση και καταξίωση του επαγγέλματος του Ωκεανογράφου
  • Η συνεργασία με την Πολιτεία αλλά και με όλους τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον με σκοπό την επίλυση σχετικών προβλημάτων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.
  • Η ενημέρωση η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του κοινού για θέματα που αφορούν το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα.