Δραστηριότητες

Οι κύριες δράσεις του ΣΕΩΚ περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς στο πεδίο των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο ΣΕΩΚ θεωρεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εξαιρετικά σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας και των μαθητών σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, έχοντας ως απώτερο σκοπό την προστασία και σωστή διαχείριση των ελληνικών θαλασσών.
 • Παροχή επιστημονικής πληροφορίας και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως η οργάνωση ημερίδων επικεντρωμένων σε στιγμιαία και χρονίζοντα προβλήματα.
 • Διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, σχετικών με τις θαλάσσιες επιστήμες, με τη συμμετοχή σχετιζόμενων Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Δημόσιων Υπηρεσιών.
 • Ίδρυση Επιτροπής η οποία εργάζεται πάνω σε θέματα Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής εκπαίδευση, συνεργαζόμενης με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και άλλους παράγοντες, με σκοπό την προώθηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, μέλη του Συλλόγου συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από σχολεία,
 • Παρεμβάσεις σε φορείς χάραξης πολιτικής και στο κοινό, σε θέματα σχετικά με την παράκτια και θαλάσσια περιοχή.
 • Οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εμφανίσεων σε τοπικά και πανελλαδικά ΜΜΕ, σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλόγους.
 • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, φεστιβάλ και εκθέσεις, σχετικά με το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Παρακάτω παρατίθενται οι κύριες δραστηριότητες του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων κατά τα τελευταία 15 χρόνια της λειτουργίας του.

Εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία της Α’/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης.

Μέλη του Συλλόγου, σε συνεργασία με την περιεφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επισκέπτονται τακτικά νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, φέρνοντας σε επαφή τους μαθητές με την επιστήμη της Ωκεανογραφίας.


Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2016/2017, 2017/2018 και 2018/2019, μέλη του ΣΕΩΚ, συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», μέσω της οποίας επισκέφτηκαν δημοτικά σχολεία σε τέσσερις περιοχές της Άγονης Γραμμής.


Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕ).

Μέλη του Συλλόγου, σε συνεργασία με διάφορες ΚΠΕ συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές, συζητώντας μαζί τους τις σωστές μεθόδους με τις οποίες μπορεί η Ωκεανογραφία να διδαχτεί στα σχολεία.


Συμμετοχή στο 1ο και το 2ο Athens Science Festival και Mind the Lab,  τα έτη 2014 – 2018.

Ο ΣΕΩΚ συμμετείχε για δύο χρόνια στη διοργάνωση του Athens Science Festival και του Mind the Lab, με συντονιστή τη ΜΚΟ SciCo, με έκθεση επιστημονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι ωκεανογράφοι στην ύπαιθρο και διεξαγωγή ανάλογων πειραμάτων.


Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Researchers’ Night

Ο ΣΕΩΚ διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Researchers’ Night κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2013, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο δεσμό μεταξύ επιστήμονα και κοινωνίας και την ενδυνάμωση της αξίας των επιστημόνων προς της κοινωνία. Το Researchers’ Night χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώνεται ταυτόχρονα σε πάνω από 100 πόλεις της Ευρώπης.

 • MARine EXPloring RESearchers (MAREXPRES) – Researchers’ Night 2013

Αθήνα, Πλάκα – 27/09/2013. Η σελίδα της εκδήλωσης.

 • Researchers’ Web In Society (Re.Web.I.S.) – Researchers’ Night 2008

Αθήνα, Προπύλαια.

 • Researchers Against Degrading Environment (RADE) – Researchers’ Night 2007

Ελευσίνα.

 • A Night On the Beach with Oceanographer Researchers (ANOBOR) – Researchers’ Night 2006, Βάρκιζα.

Development of Oceanographic Research in Greece (DOCREG) – Researchers in Europe initiative 2005.
Ωκεανογραφική εβδομάδα (θερινό σχολείο).

Για μια ολόκληρη εβδομάδα, Ο ΣΕΩΚ διοργάνωσε ένα θερινό σχολείο αφιερωμένο στην Ωκεανογραφία, με συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές Ωκεανογραφίας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι μαθητές συμμετείχαν σε εργασίες πεδίου και παρακολούθησαν ομιλίες και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με την Ωκεανογραφία.


Διοργάνωση σεμιναρίων Ναυαγοσωστικής & Πρώτων Βοηθειών

Ο ΣΕΩΚ, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής διοργάνωσε το Μάιο του 2018 Σεμινάριο Βασικών Αρχών Ναυαγοσωστικής – Πρώτων Βοηθειών, με δωρεάν παρακολούθηση για κάθε ενδιαφερόμενο/η


Επιστημονικές ομιλίες – συνέδρια

Ο ΣΕΩΚ έχει κατά καιρούς διοργανώσει επιστημονικές ομιλίες και συνέδρια, με καλεσμένους σημαίνοντες επιστήμονες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό


Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή του ΣΕΩΚ στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Erasmus+ «3DTeLC: Bringing the 3D World into the Classroom: a New Approach to Teaching, Learning and Communicating the Science of Geohazards in the Terrestrial and Marine environments», κατά τα έτη 2018- 2020.