Συνεργασίες

 

Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, Ερευνητικά Ιδρύματα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας


Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών


Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας
(Oceanus-Lab)
Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δίκτυο Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών

Δ.Π.Μ.Σ. Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας - ΙΥΜ-ΙΤΕ

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευρωπαϊκές υπηρεσίες, Δήμοι, Διευθύνσεις, Περιβαλλοντικά κέντρα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Δράσεις Marie Curie

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας

Δήμος Αθηναίων

ΚΠΕ Ελευσίνας

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Μ.Κ.Ο., Σύλλογοι, Εταιρείες

Mediterranean Information Office for Environment,
Culture and Sustainable Development

Αρχιπέλαγος - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Άγονη Γραμμή Γόνιμη

Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

Science Communication

"Θάλασσα": Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε"

Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών

Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής

Χορηγοί επικοινωνίας

Ρ.Σ. Αθήνα 984

Ρ.Σ. Στο Κόκκινο