Επικοινωνία

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων Ωκεανογραφίας ή Θαλάσσιων Επιστημών ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι επαγγελματικά ενασχολούμενοι με την Ωκεανογραφία πτυχιούχοι Α.Ε.Ι που ασκούν το σχετικό επάγγελμα επί 2 συνεχή χρόνια, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ωκεανογραφίας που φοιτούν σε μεταπτυχιακό τμήμα Ωκεανογραφίας Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου ή εκπονούν διδακτορική διατριβή στην επιστήμη της Ωκεανογραφίας, ή και πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη της Ωκεανογραφίας ή στο Σύλλογο.

Το κόστος συνδρομής στο Σύλλογο είναι 10€ για την Εγγραφή και η ισχύς είναι 2 χρόνια.

10€ κοστίζει και η ανανέωση της συνδρομής, η οποία ισχύει επίσης 2 χρόνια.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο ΣΕΩΚ, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που ακολουθεί:
Φόρμα εγγραφής (.docx)

Φόρμα εγγραφής (.pdf)

Οι εγγραφές και οι ανανεώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το αποδεικτικό κατάθεσης της Εγγραφής ή της ανανέωσης στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου, στα παρακάτω στοιχεία:
Δικαιούχος: Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
IBAN: GR50 0110 1040 0000 1044 8057 637

Στην αιτιολογία, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και η λέξη ΣΕΩΚ.

Η Φόρμα εγγραφής και το αποδεικτικό κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασμό, τόσο της εγγραφής όσο και της ανανέωσης, να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του Συλλόγου: info@seok.gr

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το Σύλλογο Ελλήνων Ωκεανογράφων. καθώς και για επικοινωνία με σχολεία (Νηπιαγωγία / Δημοτικά / Γυμνάσια), με σκοπό την παρουσίαση των  Εργαστηρίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μπορείτε να επικονωνήσετε με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλέφωνα: 2107274143 | 2107274195

E-mail: info@seok.gr

Facebook

Linkedin