Έρευνα

Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από την τελευταία έρευνα που διεξήγαγε ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων, σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των συναδέλφων μας.
Έτσι, ετοιμάσαμε μια καινούργια έρευνα, βασισμένη στην παλαιά, με περισσότερα ερωτήματα, με σκοπό να μελετήσουμε την επαγγελματική εξέλιξη των Ωκεανογράφων και των σχετικών επιστημόνων στις μέρες μας.
Παρακαλούμε, αν ανήκετε στην παραπάνω κατηγορία, να συμμετάσχετε στην έρευνα.
O χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά.